Aanpak

VO de Smaragd biedt voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo.

De lessen zullen een combinatie zijn van vraag & aanbod. De vragen komen vanuit de leerlingen zelf. Je gaat voor veel vakken zelfstandig of in kleine groepjes leren op basis van jouw eigen niveau en tempo. Een vakdocent zal jou hierin begeleiden. Daarnaast biedt VO de Smaragd ook een aanbod aan diverse activiteiten zoals sport, meditatie, koken en inspiratielessen. Daarnaast worden er ook mensen uit het bedrijfsleven gevraagd om iets te vertellen over hun bedrijf en ook een vraag op tafel neerleggen. Met deze vraag gaan de leerlingen aan de slag om een oplossing te bedenken en deze te presenteren.

Werkwijze:

Er 2 vaste coaches aanwezig die de groep begeleiden. Daarnaast worden er professionele vakkrachten aangetrokken voor het verzorgen van de lessen.

In de onderbouw komen de volgende kernvakken aan bod (dit is verplicht vanuit de overheid):
Nederlands
Engels
Rekenen en Wiskunde
Mens en Natuur
Mens en Maatschappij
Kunst en Cultuur
Bewegen en Sport

Tevens zal er een tweede vreemde taal worden aangeboden. Deze taal zal in samenspraak met de leerlingen worden gekozen.

De andere lesblokken worden ingevuld met inspiratiesessies, zelfstudie, projecten, muziek, etc. Hierin krijg je als leerling veel vrijheid om zelf keuzes te maken. Juist doordat je eigen keuzes mag maken, wordt de intrinsieke motivatie geactiveerd en heb je zin om de wereld te gaan ontdekken. Leren is (weer) leuk!

 

Ontwikkeling leerling monitoren:

Van iedere leerling wordt de ontwikkeling bijgehouden middels een portfolio. Hierin wordt zichtbaar wat je allemaal al kan en wat je hebt gedaan. Ook alle kerndoelen die gelden voor de onderbouw worden per leerling bijgehouden. Hiermee is ook voor de onderwijsinspectie zichtbaar wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot de kerndoelen. Doordat we werken met kleine groepen en vaste coaches kunnen wij goed zien wat de voortgang is van een leerling. Waar nodig kunnen we ook direct het gesprek aangaan als we zien dat iets minder lekker loopt.

 

Balans

Bij VO de Smaragd maken we gebruik van zowel laptop als van boeken, met je handen bezig zijn en buiten zijn. Deze combinatie zorgt voor een goede balans tussen hart, hoofd en handen.

 

Vervolg:

In de bovenbouw gaan we kijken wat de leerling wil na VO de Smaragd en wat je hiervoor nodig hebt. Je werkt bijvoorbeeld toe naar het opzetten van je eigen bedrijf, een toelatingsexamen voor een vervolgopleiding of je besluit om staatsexamens af te leggen. Staatsexamens kan je in delen behalen, dus als deelcertificaat. Je kan ervoor kiezen om de examens over verschillende jaren te verspreiden. Zo verspreidt je de druk en kan je je goed voorbereiden. De deelcertificaten zijn 10 jaar geldig en als je alle deelcertificaten hebt behaald kan je deze inwisselen voor een diploma.

Als je VO de Smaragd gaat verlaten, krijg je van ons een getuigschrift mee. In dit getuigschrift staat beschreven wat je allemaal kan en op welk werk- en denkniveau jij op dat moment zit.

 

Kan je blijven zitten?

Omdat je bij VO de Smaragd leert op je eigen niveau en tempo kan je niet blijven zitten. Je kan tot en met het jaar dat je 21 wordt bij ons op school blijven om jouw doel/doelen na te streven.

 

 

schooltijden

Maandag t/m donderdag
9.30 – 15.15 uur

Adres

”Het Luchtkasteel”
Schielandweg 98
Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Email

info@vodesmaragd.nl

Telefoon

Anneloes  06-11484411